Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Στους καλούς μου φίλους bloggers.......που έχω παραμελήσει


 Χαρίζω την πρώτη ιδέα της Άνοιξης, με ψιλόβροχο λίγο κρύο


και πολύ άρωμα που σφραγίζει τον ερχομό της!!!


 Καθώς και άλλα χρώματα 


 που δεν σταμάτησαν ένα χειμώνα


να στολίζουν την αυλή.


Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015