Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Το μικρό μου κουμ κουάτ Δώρο καλού μας φίλου πριν καιρό

γεμίζει καρπούς κάθε χρόνο

 και στολίζει την αυλή μου.

Έτσι εύχομαι να καρποφορούν οι κόποι
του μυαλού και των χεριών ώστε να έχουμε
καλά αποτελέσματα!

Καλό μήνα